Downloads

DOWNLOADS

På denne side kan du finde mange forskellige materialer, opgaver og spil, som jeg har udarbejdet til brug i undervisningen. Jeg laver mine egne materialer, når jeg får en god idé til at understøtte elevernes læring på en hensigtsmæssig måde, eller når jeg frustreres over ikke at kunne finde andre materialer, som understøtter netop det fokus i matematikundervisningen, som jeg oplever et behov for at få forstærket.

Kom i gang med de første regnestrategier til MINUS og GANGE

(kopiark, spil og bevægelsesaktiviteter til de første regnestrategier med små tal)

Kan købes i webshoppen eller downloades direkte med VIP-adgang

Byg og opdel tal forsidebillede
Gange - del op - forsidebillede med banner
Gange med 5 forsidebillede med banner
Gange med 9 og 11 forsidebillede med banner
Gange gennem fordobling med banner
Billede MINUS_på_to_måder_kopiark
Billede MINUS_på_to_måder_gruppearbejde
Billede MINUS_find_forskellen_spil_og_bevægelse
Billede Plus_er_det_omvendte_af_MINUS_ kopiark
Billede MINUS_med_pluspar_kopiark
Billede MINUS_med_talkort_kopiark
Billede MINUS_fjern_i_dele_kopiark
Billede MINUS_fyld_op_i_delhop_kopiark
Billede MINUS_læg_til_eller_træk_fra_kopiark

Regnbuekort, terningespil, vendespil og domino

(masser af spil med fokus på subitizing, tal og antal - ja sågar et helt kortspil med mange muligheder!)

Regnbuekort. Subitizing. Tal. Antal. Spil UNO, SKIPBO, FISK, VENDESPIL, SORTEPER og KRIG.
Terningespil, subitizing, tal, antal, børnehaveklasse, matematik
Vendespil, subitizing, tal, antal, matematik, børnehaveklassen
Domino, subitizing, tal, antal, matematik, børnehaveklassen

Plakater med 10'er venner, plus-par og tallene 0-20 (print og hæng op i klassen)

Plakat med 10'er venner, 10ervenner, tiervenner, gode venner, plus og addition.
Plakat med pluspar, fordobling, talpar til plus og addition
Talplakater 0-20. Talkendskab. Talforståelse. Tallinje. Talbilleder.

Træning af plus-par og 10'er venner (Hente-matematik og sjove spil til træning af nyttig udenadslære)

Hentematematik med pluspar, fordobling, talpar til plus og addition
Spil med pluspar, fordobling, talpar til regnestrateggier, plus og addition
Spil med 10'er venner, 10ervenner, tiervenner, gode venner, plus og addition.
Det sure æble. Sorteper, Spil med 10'er venner, 10ervenner, tiervenner, gode venner, plus og addition.

Regnestrategier PLUS (kopiark, spil og bevægelsesaktiviteter til de forskellige første regnestrategier)

Regnestrategier PLUS-PAR. Talpar. Kopiark. Plus. Addition.
Regnestrategier. Terningespil. Regn med 10 og 9. Plus. Addition. Matematik.
Posteløb. regnestrategier. Fyld op til 10. Plus. Addition. 10'er venner.
Regnestrategier PLUS-PAR. Talpar. Spil. Quiz og byt. Plus. Addition.
Kopiark. regnestrategier med 10er venner. Gode venner. Plus. Addition.
Kopiark. Regnestrategier. Tankebobel. Tankeskyen. Lav selv opgaver.
Kopiark. Regnestrategier med 10 og 9. 10er venner. Plus. Addition.
Værksted. Regnestrategier. Fyld op til 10. Plus. Addition.
Vendespil, regnestrategier til plus, regn med 10+, addition, talkort, sæt tallet ind på nullets plads
Kopiark. Regnestrategier. Fyld op til 10. Addition. Plus.

Positionssystemet og talkendskab

(Spil KRIG og træn talforståelse på flere forskellige niveauer. Print på karton og klip ud)

Tegneseriekort. Krig med positionssystem og talforståelse.
Store tal. Talforståelse. Krig. Talkendskab. Under overfladen. Taltræning.
Monsterkort. Krig med positionssystem og talforståelse.
Positionskort. Krig med decimaltal, positionssystem og talforståelse
Bilkort. Krig med positionssystem og talforståelse.
Fantasykort. Krig med decimaltal, positionssystem og talforståelse.
Dyrekort. Krig med positionssystem og talforståelse.

Talkort, kopiark, talhus, puslespil og banko til træning af talforståelse

(Talkortene printes på karton og klippes ud. Talhuset printes, lamineres og samles med talstrimler af karton)

Byg tal med talkort og træn talforståelse, positionssystem og talkendskab.
Positions banko til træning af talkendskab, talforståelse, positionssystem, sproglighed og matematisk fagsprog
Kopimappe. Opgaver med talforståelse, positionssystem og talkendskab. Byg tal med talkort.
Positions banko decimaltal. Talforståelse. Positionssystem.
Talhus til træning af talkendskab, talforståelse og positionssystem.
Puslespil med 10-talssystemet. Talforståelse. Sjov med matematik.

Talkendskab 

(Spil FISK på tre forskellige niveauer. Print på karton og klip ud)

Fisk med talkendskab og taltræning
Fisk med talkendskab og taltræning
Fisk med talkendskab og taltræning

Domino med TAL

Domino spil. Talforståelse. Positionssystem. Taltræning.

Multiplikation

(Hente-matematik og spil til tabeltræning samt spil med fokus på forståelsen af gangebegrebet)

OBS! Find kopiark til træning af de første regnestrategier til multiplikation i webshoppen og VIP-området

Tæl med flere ad gangen. Brug tabelremsen. 2-tabel, 5-tabel og 10-tabel.
Gange spil. Multiplikations træning.
Tabeltræning. Multiplikation. Gangetabeller.
Multiplikation. Gange. Regnestrategier. Del op.
Multiplikation. Tabeltræning. Gangetabeller. Hentematematik. Kvadrattal.
Gange med decimaltal. Multiplikation.
Multiplikation. Tabeltræning gennem spil. Kvadrattal.

Fordobling og halvering (kopiark med opgaver og spil)                    Dagens tal/regnestykke

Fordobling og halvering
Fordobling og halvering gennem spil
Dagens tal. Dagens regnestykke. Talforståelse. Begrebsforståelse. Dybdelæring. Kopiark.

Plakater og opgaver med opdeling af tallene 

Plakater med tal. Talkløvning. Opdeling af tal. Talforståelse.
Tal. Antal. Talkløvning. Talfortsåelse.

Familiematematik 

(print filen på A3 som et foldet

hæfte i A4 størrelse)

Familiematematik. Spil matematik, træn regning, plus, minus, talforståelse med kort og legetøj.

Tekstopgaver

(print plakat til ophæng og fold små huskekort til bogmærker )

Læs, forstå, regn og svar. Skabelon. Faglig læsning i matematik. Problemløsning. Tekstopgaver.

Talbrikker i 15 farver

Talbrikker, tallene 1-10, numicon, hulbrikker, værdi hulplader, subitizing.

Rundt om ordet 

(gruppearbejde og kopiark til

arbejdet med fagord)

Rundt om ordet. Ordcirkel. Fagord og begreber. Giv en få en. Ordtilegnelse. Fagsprog i matematik.

Hvis du har ris/ros, forslag til forbedringer eller ønsker til et nyt materiale - så er du meget velkommen til at sende mig en besked. Jeres feedback betyder meget for mig. Sammen kan vi gøre en forskel!

 
 
 

Copydan

Kopiering fra denne hjemmeside må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen


Billeder

Alle illustrationer brugt til mine materiale er enten lavet af mig selv, min super seje søn eller hentet på pixabay.com. Hvis ikke andet er angivet på det enkelte materiale, så er illustrationerne fra Pixabay.