VIP

VIP Login

Med VIP-adgang for skoleåret 2023/24 får man adgang til nyeste udgave af ALLE PDF-downloads fra webshoppen samt alle de nye PDF-downloads, der måtte blive sat til salg i løbet af skoleåret 2023/24. 

Samtidig støtter du Marias muligheder for at udvikle endnu flere undervisningsmaterialer.


Al kopiering, analogt og digitalt, af materialerne fra VIP-området eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node.


Man kan købe VIP-adgang enten som enkeltperson eller som skole/institution/kommune.


PERSONLIG VIP-adgang for skoleåret 2023/24 koster 240 kr. ekskl. moms (300 kr. inkl. moms)

SKOLE VIP-adgang* for skoleåret 2023/24 koster 2000 kr. ekskl. moms (2500 kr. inkl. moms)


*skoler med flere matrikler og samlet over 1000 elever, kan få en SKOLE VIP-adgang, som gælder alle skolens matrikler for 4000 kr. ekskl moms (5000 kr. inkl. moms). Skoler med flere matrikler men under 1000 elever kan nøjes med en almindelig SKOLE VIP-adgang. 


Det er selvfølgelig muligt at betale via EAN eller faktura sendt til skolen, uanset om man vil købe SKOLE VIP-adgang eller x antal PERSONLIGE VIP-adgange. Bare send en mail til maria@grovechristensen.dk med skolens navn, EAN-nummer og beskrivelse af, hvad I ønsker.


For fælles KOMMUNAL VIP-adgang skriv til maria@grovechristensen.dk for nærmere info.


VIP-adgangen ophører med udgangen af juni 2024. Der kommer ingen automatisk fornyelse af din VIP-adgang, og man er således ikke bundet til noget udover dette års køb, men du kan selvfølgelig altid forny din adgang.